( SƯU TẦM )

null

Đại Bi Xuất Tượng

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia.
2. Nam mô a rị gia.
3. Bà lô kiết đế thước bát ra da.
4. Bồ đề tát đỏa bà gia.
5. Ma ha tát đỏa bà gia.
6. Ma ha ca lô ni ca da.
7. Án.
8.Tát bàn ra phạt duệ.
9. Số đát na đát tỏa.
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia.
11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng bà đà.
12. Nam mô na ra cẩn trì.
13. Hê rị ma ha bàn đá sa mế.
14. Tát bà a tha đậu du bằng.
15. A thệ dựng.
16. Tát đà tát đa na ma bà.
17. Ma phạt đặc đậu.
18. Ðát diệt tha.
19. Án a bà lô hê.
20. Lô ca đế.
21. Ca ra đế.
22. Di hê rị.
23. Ma ha bồ đề tát đỏa.
24. Tát bà, tát bà.
25. Ma ra, ma ra.
26. Ma hê, ma hê rị đà dựng.
27. Cu lô, cu lô, yết mông.
28. Độ rô độ phạt xà gia đế.
29. Ma ha phạt xà gia đế.
30. Đà ra đà ra
31. Ðịa ri nị.
32. Thất phật ra da.
33. Giá ra giá ra.
34. Mạ mạ phạt ma ra.
35. Mục đế lệ.
36. Y hê di hê.
37. Thất na thất na.
38. A ra sâm phật ra xá rị.
39. Phạt sa phạt sâm.
40. Phật ra xá gia.
41. Hô rô hô rô, ma ra.
42. Hô rô hô rô hê rị.
43. Ta ra ta ra.
44. Tất rị tất rị.
45. Tô rô tô rô.
46. Bồ đề dạ, bồ đề dạ.
47. Bồ đà dạ, bồ đà dạ.
48. Di đế rị dạ.
49. Na ra cẩn trì.
50. Địa rị sắc ni na.
51. Ba dạ ma na.
52. Ta bà ha.
53. Tất đà dạ.
54. Ta bà ha.
55. Ma ha tất đà dạ.
56. Ta bà ha.
57. Tất đà dũ nghệ.
58. Thất bàn ra dạ.
59. Ta bà ha.
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha.
62. Ma ra na ra.
63. Ta bà ha.
64. Tất ra tăng a mục khư da.
65. Ta bà ha.
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha.
68. Giả kiết a ra tất đà dạ
69. Ta bà ha.
70. Ba đà ma yết tất đà dạ
71. Ta bà ha.
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha.
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha.
76. Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ gia.
77. Nam mô a rị gia.
78. Bà lô kiết đế.
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha.
81. Án, tất diện đô.
82. Mạn đá ra.
83. Bạt đà dạ.
84. Ta bà ha.
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s